Contributies, entreegelden en bijdragen

Seizoen 2020 - 2021

Contributies, entreegelden en bijdragen
(zoals vastgesteld op de ALV van 1 juli 2020)

Veld

 SENIOREN    Euro
 Veteranen    404,00
 Senioren (25+)    404,00
 Trimhockey    252,00
 Studenten (18 t/m 24)    252,00
     
 JUNIOREN    
 Junioren A t/m D    404,00
 Mini / Maxi (zat en zon)    373,00
 Benjamin (zat en zond)    262,00
 Kabouters    200,00
 Pico    60,00
     
 Niet-spelend lidmaatschap    145,00
 Rolstoel hockey (vrijgesteld van entreegeld en bijdragen)    50,00
     
 ENTREEGELDEN / TOESLAGEN / BIJDRAGEN    
 Entreegeld Veteranen en Senioren (30+)
 250,00
 Entreegeld Trimhockey    250,00
 Entreegeld Studenten en Senioren (30-)     geen
 Entreegeld Junioren    250,00
 Entreegeld 1e jaars A    125,00
 Entreegeld ex ZoJeCo   125,00
 Entreegeld Kabouters / Pico / 2e jaars A     geen
     
     
 Reserveringsbijdrage voor alle leden    25,00
 Kledingbijdrage (Jongste Jeugd, Junioren, Senioren, Veteranen)    12,50
     
 Tophockeybijdrage 1e lijnelftallen (A1, B1, C1, D1)    122,50
 Tophockeybijdrage 2e lijnelftallen (B2)    60,00
 Tophockeybijdrage 2e lijnelftallen (C2, D2)    90,00
     

Zaalhockey
(indicatief en nog nader vast te stellen)

Breedte teams:

pakket A: EUR 100
pakket B: EUR   80 
pakket C: EUR   60

Lijn teams:

Top lijn : EUR 200
1e lijns:   EUR 175 
2e lijns:   EUR 150 

De automatische incasso zal plaatsvinden op of rond woensdag 10 december 2020. De hoogte van de contributie voor zaalhockey is afhankelijk van de trainingsfaciliteit (in uren en in ruimte) die het team krijgt aangeboden door de club. De hoogte van het bedrag hangt samen met de soort hal en het aantal uur dat je traint. De kosten verschillen dus per team. 

Mocht je vragen hebben, stel deze via [email protected]


OVERIGE TOESLAGEN

Reserveringsbijdrage (standaard voor alle leden)

Er wordt naast de veld contributie een reserveringsbijdrage geheven van euro 25,00 per lid. Het bestuur voorziet doorlopend grote investeringen in de velden.
Om deze investeringen te kunnen doen, bouwen wij een reserveringspot op. Hiermee kunnen wij een gedeelte van de investeringen betalen en zijn wij ook makkelijker in staat externe financiering te regelen voor het resterende gedeelte. Deze bijdrage is goedgekeurd door de ALV.

Kledingbijdrage 

Alle leden (behalve Trimhockey, Pico en Kabouters), krijgen voor drie jaar een officieel clubshirt in bruikleen tegen een vergoeding van 12,50 euro per seizoen. Dit geldt ook voor keepers, maar niet voor Trimhockey, Pico, Kabouters en niet-spelend lid. Dit clubshirt dien je na drie seizoenen weer in te leveren. Jij ontvangt dan weer een nieuw shirt telkens weer voor 3 seizoenen. Het dragen van een clubtenue tijdens wedstrijden is verplicht.
 
Rokjes, shorts en sokken kun je gewoon blijven dragen of zelf aanschaffen bij Sportzaak Sportief, net als het uitshirt. De prijzen van deze artikelen blijven onveranderd. Deze regeling geldt alleen voor het clubshirt. Zie verder de pagina tenue.

 

Scheidsrechterskaart

Alle 1e jaars B junioren betalen een bijdrage van euro 10,00 voor het behalen voor het verplichte KNHB scheidsrechters examen en scheidsrechterskaart.

INCASSO

Automatische incasso

De contributie (en overige kosten) van de leden wordt via automatische incasso geïnd. De automatische incasso is verplicht voor alle leden en overige aangeslotenen. De automatische incasso kan in één keer worden geïnd in augustus of in drie keer in augustus, september en oktober.
Ook andere kosten (bv boetes, scheidsrechter examen, feesten e.d.) die in relatie staan tot het lidmaatschap en club zullen via automatische incasso worden geïncasseerd. 
Voor Pico en Kabouters geldt standaard 1 termijn.

De incasso wordt automatisch ingetrokken als een lid/vrijwilliger heeft opgezegd.

De betaaldatum is voor komend seizoen bepaald op vrijdag 28 augustus 2020. Dat betekent dat de automatische incasso dit jaar op of omstreeks vrijdag 28 augustus 2020 zal plaatsvinden en dat leden zonder automatische incasso er zorg voor moeten dragen dat de contributie ook op uiterlijk vrijdag 28 augustus 2020 op onze rekening staat. De automatische incasso verloopt via Mollie.

Bij termijnbetalingen gelden de volgende incassodata: (1) 28 augustus 2020 (2) 25 september 2020 en (3) 30 oktober 2020.

Termijnen of betalingsregeling?

Een verzoek voor termijn betaling of een speciale betalingsregeling voor het seizoen 2020-2021 kan aangevraagd worden bij de ledenadministratie  vóór 1 augustus 2020. 

Een betalingsregeling is slechts voor het lopende seizoen geldig en moet dus ieder seizoen opnieuw worden aangevraagd. 

Termijnbetalingen worden automatisch gekopieerd naar het volgende seizoen.

Een en ander conform het contributiereglement van de club.


Leden zonder automatische incasso

Indien de incasso meerdere malen is mislukt, wordt de betaalmodus op factuur gezet en de contributie met € 25,- per lid verhoogd. Hier vind je het formulier tot opdracht voor automatische incasso.


Let op bij late aanmeldingen

Nieuwe leden die zich aanmelden na 15 oktober 2020 kunnen géén gebruik meer maken van de termijnbetalingen. Er geldt dan slechts nog maar de mogelijkheid van 1 termijn.


Aanmaningen en boetes

Als de automatische incasso niet kan worden geïnd volgt: 

  1. Bij de eerste keer (na 15 dagen) een herinnering
  2. Bij de tweede keer (na 30 dagen) een aanmaning met administratieve boete van € 10,00
  3. Bij de derde keer (na 45 dagen) een aanmaning met een administratieve boete van € 25,00 en
  4. Bij de vierde keer (na 60 dagen) een aanmaning met een administratieve boete van € 45,00 
  5. Bij de vijfde keer volgt er een speelverbod en zullen wij onze vordering mogelijk moeten overdragen ter incasso.


Oud-leden die weer lid willen worden

Ben je langer dan 5 jaar geen lid meer geweest van Gooische? 
Dan zijn de entreegelden weer op jou van toepassing. Je moet je dan opnieuw aan melden via de aanmeldprocedure. 

Ben je een paar jaar geen lid (dus korter dan 5 jaar) geweest dan kan je een email sturen aan de ledenadministratie.


Verzending factuur

De factuur voor de contributie wordt per e-mail verstuurd. Heb je geen mail met factuur ontvangen dan klopt je mailadres in onze administratie niet en kan de club je niet bereiken. Dit is je eigen verantwoordelijkheid. Je kunt je e-mailadres (en telefoon) zelf aanpassen onder 'Mijn Gooische'.  Bij vragen: [email protected]

Je kunt ook o.a. je eigen factuur bekijken in > Mijn Gooische (>inloggen) onder facturen.


NAW
Zorg dat de club te allen tijde over je juiste gegevens (Naam, Adres, Woonplaats, mobiel, e-mail) beschikt zodat je altijd in verbinding staat met de club. Het is de verantwoordelijkheid van ieder lid om hier zelf voor te zorgen.


Bankrekeningnummer


Rabobank NL37RABO0141378441 t.n.v. Gooische Hockey Club, Bussum. 


Deelname aan collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering KNHB

Alle spelende en niet-spelende leden van de Gooische Hockeyclub zijn via de KNHB verzekerd voor schade door ongevallen als gevolg van het hockeyen.
Deze verzekering is van kracht "tijdens alle trainingen, wedstrijden, vergaderingen en andere activiteiten, alsmede tijdens het rechtstreeks gaan naar en komende van de plaats van deze activiteiten, mits georganiseerd door of op initiatief van de Gooische Hockeyclub of de KNHB." 

Via www.knhb.nl kun je met een online formulier de schade online melden.

Ook de niet spelende leden zijn niet verzekerd evenals de trimhockeyers. Trimhockeyers zijn bovendien niet speelgerechtigd voor competitiewedstrijden. 

Slotbepaling

Aan deze opsomming van contributies e.d. kunnen geen rechten worden ontleend. Contributies zijn statutair bij vooruitbetaling verschuldigd. 

Het contributie reglement is bindend. Voor vragen kun je mailen met de ledenadministratie.


 

Nieuwbouw


Nieuwbouw Gooische

Sponsor voucher van de maand


Doxflow sponsor maand okt2020

Fotoalbum

Bekijk de laatste fotos in ons fotoalbum
Gooische foto's


VacatureAdvertentie

Rabobank sponsor

Volvo clubbonus

Gooische Sponsor Vouchers

Verslagen

Deze week geen verslagen.
Meer verslagen

Diensten

zaterdag 31 oktober 2020 
07:45  Bram Rijke Wedstrijdtafel 
07:45  Alexander de Jong Wedstrijdtafel 
08:00  Ouders/verzorgers van Lola Jancic Barmedewerker 
08:00  Ouders/verzorgers van Feiko Haarmans Barmedewerker 
08:00  Ouders/verzorgers van Olivia van Beers Barmedewerker 
10:30  Roeland Bloemen Wedstrijdtafel 
10:30  Taeke van Vugt Wedstrijdtafel 
11:15  Coraline Krak Barmedewerker 
Meer diensten

Vandaag jarig

Job Braam
Marleen Andriessen
Catrien Zijlstra
Meer verjaardagen

Facebook