Gooische Pestprotocol


Pestprotocol (Jeugd)
(Versie 30 mrt 2014)

Het pestprotocol is gebaseerd op het pestprotocol zoals gehanteerd door de KNHB.  Hoe te handelen, wanneer er een vermoeden bestaat van pestgedrag? 

Als een ouder, trainer, coach, manager, een jeugdlid of een andere persoon contact opneemt met de lijncoördinator en/of vertrouwenscontactpersoon Gooische (Miriam van Meerten of Rogier Hoorn) omdat er vermoeden van pestgedrag bestaat, kunnen volgende stappen worden doorlopen: 

Er is altijd een mogelijkheid om de Commissie Sportiviteit & Respect erbij te betrekken. Een trainer/coach kan er voor kiezen om de stappen ‘zelfstandig’ te doorlopen.

Stap 1
Vaststellen of de gepeste heeft geprobeerd het eerst samen met de pester op te lossen.

Stap 2
Op het moment dat de gepeste er niet uitkomt (in feite het onderspit delft en verliezer of zondebok wordt), actief ingrijpen door de trainer/coach/manager.

Stap 3
De trainer/coach/manager brengt de partijen bij elkaar voor een verhelderend gesprek en probeert samen met hen de ruzie of pesterijen op te lossen en (nieuwe) afspraken te maken. Contact zoeken met de ouders van de partijen na de kinderen daarover ingelicht te hebben. 

Een gesprek met het hele team door trainer/coach/manager kan er als volgt uitzien:
  • Wat zijn de oorzaken en gevolgen van het pesten voor de slachtoffers, de daders, de meelopers en de zwijgende middengroep.
  • Realiseert het team welk verdriet zij veroorzaken met hun houding (spiegel voorhouden)?
  • Vraag om suggesties hoe de situatie verbeterd kan worden voor de gepeste teamgenoot.Bij herhaling van pesterijen/ruzies tussen dezelfde kinderen/jongeren zullen sancties richting de pester volgen.
Stap 4
Bij herhaaldelijke ruzie/pestgedrag neemt de trainer/coach/manager duidelijk stelling en houdt een bestraffend gesprek met het kind/de jongere die pest/ruzie maakt. De fases van bestraffen treden in werking (zie sancties). Ook wordt de naam van de ruziemaker/pester genoteerd. Bij iedere melding omschrijft de trainer/coach/ manager ‘de toedracht’. Trainer/coach/manager en ouders proberen in goed overleg samen te werken aan een bevredigende oplossing.
NB: Jonge kinderen (onder de 7/8 jaar) zullen minder in staat zijn om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen in de bovenstaande stappen. Het aandeel van de trainer/coach/manager, en eventueel ouders, zal dan groter zijn.

Sancties
De volgende maatregelen zijn geschikt indien het pesten zich voor blijft doen straf is opgebouwd uit 4 stappen; afhankelijk van hoe lang de pester door blijft gaan met zijn/haar pestgedrag en geen verbetering vertoont in zijn/haar gedrag:

Maatregel 1
  • Eén training niet aanwezig zijn;
  • Blijven tot alle teamgenoten naar huis vertrokken zijn;
  • Een schriftelijke opdracht zoals een stelopdracht over de toedracht en zijn of haarrol in het pestprobleem;
  • Door gesprek: bewustwording voor wat hij/zij met het gepeste kind uithaalt;
  • Afspraken maken met de pester over gedragsveranderingen. De naleving vandeze afspraken komen aan het einde van iedere week (voor een periode) in een kort gesprek aan de orde.
Maatregel 2
De ouders nadrukkelijk bij de oplossing betrekken. De hockeyvereniging heeft een dossier bijgehouden van de acties die hebben plaatsgevonden. Dit dossier is uitgangspunt voor het gesprek. In overleg de pester in een ander team plaatsen.

Maatregel 3
Bij aanhoudend pestgedrag de pester schorsen.

Maatregel 4
In extreme gevallen moet de pester geroyeerd worden.

Er wordt een kort verslag van het verloop van de gebeurtenissen gemaakt door Vertrouwenscontactpersonen en er wordt een dossier bijgehouden van de gebeurtenissen en de ondernomen acties. De voorzitter van de Jongste Jeugdcommissie, de voorzitter van de Junioren commissie, de voorzitter van de Tophockey commissie en het bestuurslid Hockey technisch worden op de hoogte gebracht van de gebeurtenissen en de ondernomen acties.

GHC – Pestprotocol - 2014
 

Sponsor voucher van de maandFotoalbum

Bekijk de laatste fotos in ons fotoalbum
Gooische foto's


NieuwbouwCam


Nieuwbouw


Vouchers

Rabobank sponsor

Volvo clubbonus

Gooische Sponsor Vouchers

Agenda van de week

9-12 ALV Gooische
12-12 GBC on ice
Meer agendapunten

Agenda van de week

9-12 ALV Gooische
12-12 GBC on ice

Verslagen

Deze week geen verslagen.
Meer verslagen

Diensten

zaterdag 5 maart 2022 
08:00  Charlot van Stigt Thans Barmedewerker 
08:00  Kristel Busscher Barmedewerker 
08:00  Ouders/verzorgers van Victor Bretveld Barmedewerker 
11:15  Ouders/verzorgers van Joost van Bentum Barmedewerker 
11:15  Marielle Sas Barmedewerker 
11:15  Ouders/verzorgers van Nepomuk von Below Barmedewerker 
14:30  Ouders/verzorgers van Myrthe Rademaker Barmedewerker 
14:30  Ouders/verzorgers van Jackie Stam Barmedewerker 
Meer diensten

Vandaag jarig

Feline Olden
Tjeerd Lenters
Cedric Haarmans
Meer verjaardagen

Facebook