Lid worden


Lid worden van Gooische? Hartstikke leuk, welkom!

Hieronder vind je de belangrijkste informatie over aanmelding of opzegging. 

AANMELDEN JEUGD
Aanmelden kan op de website onder Club > Lidmaatschap > aanmelden of ga hier rechtstreeks naar het aanmeldformulier.
De aanmelding voor de Junioren (10 tot 18 jaar), Jongste Jeugd (7 tot 10 jaar) zal per 1 mei 2021 weer gesloten worden.
Jongste Jeugd en Junioren krijgen in de 2e helft van de maand mei bericht van ons secretariaat over de plaatsing dan wel afwijzing. Bericht over de plaatsing van Kabouters of Pico’s volgt later, na 20 juni.

Wij krijgen regelmatig verzoeken voor vriendenteams. Hierbij hanteren wij de volgende richtlijnen:
 • Vrienden/vriendinnen teams zijn mogelijk vanaf 2de jaars B-leeftijd.Wij hanteren een maximaal aantal vriendenteams binnen de A en de B categorie; bij zowel de jongens als de meisjes is het maximum 2 teams (dus maximaal 8 teams in het totaal).
 • Indiening van een aanvraag voor een vriendenteam biedt geen garantie dat het wordt gehonoreerd door de junioren commissie en het Bestuur.
 • Voorwaarde van toekenning is dat er voor de overige jeugdleden in die categorie volwaardige teams van zoveel mogelijk gelijkwaardig niveau gevormd kunnen worden.
 • De aanvraag voor een vrienden/vriendinnen team moet voor 1 mei worden ingediend bij het betreffende lid van de junioren commissie(zie Gooische site).
 • Graag in de aanvraag vermelden: volledige namenlijst (voor- en achternaam), minimaal 15 personen in de B en minimaal 16 personen in de A, huidige team, mailadres ouders, namen 2 coaches (ouder dan 18 jaar).

Geen wachtlijst
De Gooische Hockeyclub kent géén wachtlijst. Bij afwijzing kun je je kind volgend seizoen opnieuw aanmelden, middels het voor dat seizoen geldende aanmeldingsformulier. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan eerdere afwijzingen. 

Aanname criteria junioren en jongste jeugd
Beslissingen betreffende aanname van jeugdleden wordt door het bestuur aan de hand van vooraf vastgestelde criteria genomen, met dien verstande dat er plaats moet zijn bij de categorie waartoe jouw kind behoort. De criteria zijn de volgende:
 1. Oud-jeugdleden, indien opzegging het gevolg was van normale omstandigheden;
 2. Gezinsleden, eventueel in voorkomende gevallen in combinatie met criterium onder punt 1. In de weging wordt tevens rekening gehouden met het in bezit hebben van een scheidsrechterskaart bij één van de ouders;
 3. Kinderen van ouders die zich al actief inzetten voor Gooische;
 4. Kinderen van ouders waarvan de ouders bereid zijn zich actief in te zetten voor Gooische. Opgave van activiteiten maakt een wezenlijk onderdeel uit van het lidmaatschap van het kind.
  (Eén van de) Ouders van jeugdleden verplichten zich bovendien in ieder geval tot het halen van hun scheidsrechters kaart voor 1 januari 2022.
  Tevens worden ouders van nieuwe jeugdleden verplicht bardiensten en de wedstrijdtafel te draaien. Bij het niet nakomen van deze verplichting kan het lidmaatschap van het kind eenzijdig door het Bestuur worden opgezegd;
 5. Kinderen van oud-leden (minimaal 10 jaar lid geweest van Gooische);
 6. Kinderen wonende in de buurt van de club;
 7. Kinderen die lid van een hockeyvereniging buiten het Gooi zijn geweest en in de buurt van de club zijn verhuisd;
 8. Door middel van loting, bij gelijke criteria.
Weging van de criteria is aan het Bestuur van Gooische. Zij houdt zich in uitzonderlijke gevallen het recht voor om van bovenstaande criteria af te wijken.

Talentvolle spelers voor de eerste teams kunnen ter beoordeling van de technische staf en het bestuur met voorkeur behandeld worden.

Rond 1 maart van ieder jaar worden de inschrijfformulieren van niet geplaatste kinderen automatisch uit ons systeem verwijderd en dient er opnieuw aangemeld te worden voor het nieuwe seizoen.

Wordt je kind geplaatst dan kunnen wij de juistheid van de geboortedatum controleren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs van het kind op te vragen.
Een kopie paspoort wordt sowieso opgevraagd bij nieuw geplaatste benjamins (kinderen die vóór peildatum 1 oktober 7 jaar zijn).
Een onjuist opgegeven geboortedatum kan leiden tot het ongeldig verklaren van de plaatsing.

Categorie Jongste jeugd
Jongste jeugdleden kunnen pas lid worden en dus opgegeven worden voor het seizoen waarin zij vóór 1 oktober minimaal 7 jaar of ouder zijn. Dit betekent dus voor de benjamins voor het seizoen 2021 - 2022 dat zij vóór 1 oktober 2021, 7 jaar of ouder moeten zijn.

Voor verdere vragen kun je contact opnemen met het Secretariaat of de Ledenadministratie.

AANMELDEN KABOUTERS en PICO
De aanmelding voor Kabouter (6 jaar) en Pico (5 jaar) zal vanaf half maart 2021 mogelijk blijven tot 20 juni 2021. 

Categorie Kabouterhockey
Deze vorm van hockey is bedoeld voor kinderen van 6 jaar of kinderen die in 2021 6 jaar worden. Ze spelen nog geen competitie maar trainen iedere zondagochtend op Gooische. Voor aanmelden klik hier.

Kabouters betalen geen entreegeld en worden slechts voor 1 kabouter seizoen ingeschreven en automatisch uitgeschreven.

Zij worden geen lid van de Gooische Hockey Club en zij moeten zich daarna opnieuw inschrijven voor het reguliere lidmaatschap van de club. Om als regulier jeugdlid te worden toegelaten, blijven de gebruikelijke toelatingscriteria gelden.

De inschrijving voor Kabouters sluit rond 20 juni 2021 of zoveel eerder als de Kabouters vol zitten. De indeling voor de Kabouters wordt op geboortedatum gedaan.

Let op: het Kabouter hockeylidmaatschap geeft geen garantie op het reguliere lidmaatschap. 

Categorie Picohockey
Gooische biedt ook Pico hockey aan voor de allerkleinste van 5 jaar. Pico hockey wordt gegeven op de vrijdagmiddag in 4 blokken gedurende het seizoen. Zijn er na 1 juni nog plekjes bij de kabouters over, dan kan kabouterhockey (zondagochtend) ook open staan voor kinderen die jonger zijn dan 6 jaar (in plaats van Pico-hockey). Dit is uiteraard niet verplicht.

Bij Pico hockey draait het niet om presteren, winnen of scoren, maar om samen heel veel plezier maken en lekker bewegen in de buitenlucht. Pico hockey wordt gegeven op de vrijdagmiddag in 4 blokken gedurende het seizoen.
Dat doen onze trainers met verschillende spelletjes en oefeningen met bal en stick, en soms ook zonder. Zo krijgen de kinderen op een leuke , speelse manier hun eerste introductie in het hockeyspel, in basistechnieken en in samenspelen.

Zij worden geen lid van de Gooische Hockey Club en zij moeten zich in een volgend seizoen opnieuw inschrijven voor nog een jaar pico of de Kabouters. 

De inschrijving voor Pico's sluit vóór de start van het nieuwe seizoen of zoveel eerder als de Pico's vol zitten. De indeling voor de Pico's wordt op geboortedatum gedaan.

Gedurende het seizoen worden er 4 blokken gegeven waarvoor men zich afzonderlijk kan aanmelden. Ieder blok staat dus op zich en de kosten bedragen euro 60,00 per blok en vol is vol.

Let op: het Pico hockeylidmaatschap geeft geen garantie op het reguliere lidmaatschap. 

AANMELDEN SENIOREN
(Jong) Senioren, Veteranen en Trimhockey kunnen zich doorlopend blijven aanmelden.

Categorie Jong Senioren & eindexamenkandidaten
Voor het seizoen 2021/2022 is er bij Gooische ruimte voor Jong Senioren teams op de zondag. Dus, speel je nu in de A en wil je graag op zondag gaan hockeyen, laat het ons weten. We denken vanuit de senioren commissie graag met jullie mee.Heb je interesse of ken je mensen (buiten Gooische) die interesse hebben? Dan kun je dit laten weten vóór 1 mei 2021 via [email protected].

Eindexamenkandidaten kunnen gewoon hun lidmaatschap opzeggen. Zodra zij onverhoopt gezakt mochten zijn of indien zij toch door willen gaan in de Jong Senioren/Studenten teams bij Gooische dan kunnen zij een email sturen naar [email protected] om hun lidmaatschap weer te activeren.
 
Categorie Senioren & Veteranen
Senioren en veteranen kunnen zich doorlopend gedurende het seizoen aanmelden. Plaatsing is afhankelijk van beschikbare plaatsen/teams.

Categorie Trimhockey
Trimhockeyers kunnen zich doorlopend gedurende het seizoen aanmelden. Plaatsing is afhankelijk van beschikbare plaatsen/teams.

Potentiële trim hockeyers moeten zich eerst aan melden op [email protected] om te kijken of er plaats. Daarna kan het aanmeldingsformulier senioren ingevuld en opgestuurd worden.

Trim leeftijdcategoriën: vanaf 30+ voor de dames en 35+ voor de heren.

---

Seizoen
Het seizoen loopt van 1 augustus t/m 31 juli van ieder jaar.

Leeftijd en categorieën
Voor indeling in een bepaalde categorie hanteren wij de richtlijnen van de hockeybond (KNHB). Hierbij wordt gekeken naar de geboortedatum, waarbij als peildatum 1 oktober wordt gehanteerd. 

We kennen de volgende categorieën:

Jeugd

Buitencategorie:
Pico kinderen die in 2021  5 jaar zijn.
Kabouters kinderen die in 2021 6 jaar zijn.

Jongste Jeugd
F - Benjamins vóór 1 oktober 7 jaar
E6 - Mini's vóór 1 oktober 8 jaar
E8 - Maxi's vóór 1 oktober 9 jaar

Junioren
D- Categorie vóór 1 oktober 10-11 jaar
C- Categorie vóór 1 oktober 12-13 jaar
B- Categorie vóór 1 oktober 14-15 jaar
A- Categorie vóór 1 oktober 16-17 jaar

Het is niet toegestaan dat spelers in een jongere leeftijdscategorie spelen dan waarin ze volgens hun leeftijd moeten spelen. Hoger spelen mag wel altijd. 

Iemand die de A-leeftijd heeft mag dus niet in de B-categorie spelen. Iemand met B-leeftijd mag wel in de A spelen als het klassenverschil niet te groot is.

Senioren 
 • Jong Senioren
  • Dames en Heren vanaf 17 tot 25
 • Senioren
  • Dames vanaf 25+
  • Heren vanaf 25+
 • Veteranen
  • Dames vanaf 30+
  • Heren vanaf 35+
 • Trimhockey
  • Dames vanaf 30+ 
  • Heren vanaf 35+
 • Rolhockey
  • Dames en Heren vanaf 16+

Kleding
Sinds het seizoen 2017-2018 is de club overgegaan op een nieuwe regeling voor de wedstrijdshirts. Alle leden kopen een clubshirt voor drie jaar tegen een vaste vergoeding van euro 12,50 per jaar. Rokjes, shorts en sokken kun je gewoon blijven dragen of zelf aanschaffen sportzaak Sportief, net als het uit-shirt.

Het Gooische tenue is te verkrijgen bij:
Sportzaak Sportief
Amersfoortsestraatweg 3c
1411 HB Naarden

Openingstijden (onder "corona voorbehoud")
ma t/m vrij: 10.00-17.30 uur
zaterdag: 09.00-17.00 uur

Telefoon: 035 694 0639

www.sportzaaksportief.nlupdate 20210315
 

Sponsor voucher van de maandFotoalbum

Bekijk de laatste fotos in ons fotoalbum
Gooische foto's


NieuwbouwCam


Nieuwbouw


Vouchers

Rabobank sponsor

Volvo clubbonus

Gooische Sponsor Vouchers

Agenda van de week

9-12 ALV Gooische
12-12 GBC on ice
Meer agendapunten

Agenda van de week

9-12 ALV Gooische
12-12 GBC on ice

Verslagen

Deze week geen verslagen.
Meer verslagen

Diensten

zaterdag 5 maart 2022 
08:00  Charlot van Stigt Thans Barmedewerker 
08:00  Kristel Busscher Barmedewerker 
08:00  Ouders/verzorgers van Victor Bretveld Barmedewerker 
11:15  Ouders/verzorgers van Joost van Bentum Barmedewerker 
11:15  Marielle Sas Barmedewerker 
11:15  Ouders/verzorgers van Nepomuk von Below Barmedewerker 
14:30  Ouders/verzorgers van Myrthe Rademaker Barmedewerker 
14:30  Ouders/verzorgers van Jackie Stam Barmedewerker 
Meer diensten

Vandaag jarig

Tjeerd Lenters
Georgina Wolt
Cedric Haarmans
Meer verjaardagen

Facebook